Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi Paneli

-A +A

Başbakanlık ve TÜBİTAK BİLGEM YTE işbirliği ile 2 Ekim 2013 Çarşamba günü, TÜBİTAK Başkanlık Feza Gürsey Salonunda “e-Devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi” konulu panel gerçekleştirilmiştir.

Panel açılışına Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı katılım sağlamıştır. Yapılan açılış konuşmasında:

  • Devletin sunduğu hizmetlerin envanterinin bulunmasının önemi
  • Devlet hizmetlerinde mükerrerlik ve gereksiz süreçlerin devlete ve vatandaşa getirdiği yük
  • yapılan projelerde kurumlar arası entegrasyonun önemi ve bunun getirdiği tasarruflar

gibi başlıklara değinmiştir.

Başarısızlığa sebep olan etkenlerin ele alınması ve başarılı kurum tecrübelerinin panel formatında paylaşılması şeklinde ikiye ayrılmış olan programa, tecrübelerini aktarmak üzere Maliye Bakanlığı (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi), İçişleri Bakanlığı (e-İçişleri Projesi), Adalet Bakanlığı (Ulusal Yargı Ağı Sistemi), ve Kamu İhale Kurumu’ndan (Elektronik Kamu Alımları Platformu) ilgili daire başkanları panelist olarak katılım sağlamıştır.

Gerçekleştirilen sunumlarda, kurumun gerçekleştirdiği başarılı e-Devlet projesinde öngörülen ve yaşanan sorunlar, bunlara karşılık geliştirilen çözüm yöntemleri ve öğrenilen dersler üzerine odaklanılmıştır. Panelistler, proje süreci boyunca deneyimlerine dayanarak aşağıdaki konuların önemine temas etmişlerdir.

  • e-Devlet projelerinin teknik boyutundan çok insani boyutunun dikkate alınması
  • Mevzuat düzenlemelerinin zamanında başlatılması
  • e-Devlet projelerinde liderlik ve üst yönetim sahiplenmesi
  • Projeyi benimseyen ve sahiplenen bir proje ekibinin bulunması
  • Proje paydaşlarını sürece dahil etmenin önemi
  • Kurum personeli motivasyonunu sağlamak üzere düzenlenen çeşitli etkinliklerin başarıya etkisi

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Strateji Geliştirme Daire Başkanları ve Bilgi İşlem Daire Başkanlarının davet edildiği çalışmaya, genel müdür, kurum başkan yardımcısı, enstitü müdürü ve daire başkanı seviyesinde 160 kişinin üzerinde üst düzey yönetici katılım sağlamıştır.