Dijital Dönüşüm Planlama

-A +A

Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmaları ve hizmet kalitesi yüksek, verimli, etkili ve şeffaf bir yapı ile faaliyet göstermeleri amacıyla Dijital Dönüşüm Planlama alanında dijital dönüşüm ihtiyaçları çok disiplinli kurumsal mimari perspektifiyle tanımlanarak yeni teknolojiler ve yenilikçi yaklaşımları dikkate alan çözümler planlanmaktadır.

Bu hizmetlerin sunumunda:

• Kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilebilir ve sürdürülebilir dijital dönüşüm vizyonu ve uyumlu hedefleri belirlenir. Strateji ve politika, mevzuat, hizmet, süreç, veri, yazılım, BT altyapısı analiz eksenlerinde çok disiplinli sistematik bir yaklaşım ile Mevcut Durum Analizi gerçekleştirilir.
İhtiyaç Analizi ile, mevcut durum analizi ile elde edilen tespitler, yeni teknolojiler, yenilikçi yaklaşımlar ve iyi uygulama örnekleri ışığında dijital dönüşüm ihtiyaçları olarak gerekçelendirilir. Gerekçeler karşılanacak şekilde Hedef Görünüm Belirleme aşamasında dijital dönüşüm stratejileri ve hedefleri belirlenir.
• Belirlenen hedef görünümü sağlayan kısa, orta ve uzun vadeli çözümlerin proje ve faaliyetler olarak planlandığı ve programlandığı Yol Haritası geliştirilir. Gerekli durumlarda Teknik Şartname haline getirilir.

• Kurum Dijital Dönüşüm Planlama
• Yazılım Geliştirme Fizibilitesi
• Teknik Şartname Hazırlama
• Mekansal Tabanlı Karar Destek Sistem Geliştirme

Dijital Dönüşüm Planlama alanında sunulan hizmetlerdir.