Dijital Dönüşüm Planlama

-A +A

Dijital Dönüşüm Planlama alanında kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmaları ve hizmet kalitesi yüksek, verimli, etkili ve şeffaf bir yapı ile faaliyet göstermelerine yönelik tanımlanan dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılayan çözümler kurumsal mimari perspektifiyle planlanmaktadır. Bu hizmetlerin sunumunda:

  • Kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilebilir ve sürdürülebilir dijital dönüşüm vizyonu ve uyumlu hedefleri belirlenir. Strateji ve politika, mevzuat, hizmet, süreç, veri, yazılım, BT altyapısı analiz eksenlerinde çok disiplinli sistematik bir yaklaşım ile Mevcut Durum Analizi gerçekleştirilir.
  • İhtiyaç Analizi ile, mevcut durum analizi ile elde edilen tespitler, yeni teknolojiler, yenilikçi yaklaşımlar ve iyi uygulama örnekleri ışığında dijital dönüşüm ihtiyaçları olarak gerekçelendirilir. Gerekçeler karşılanacak şekilde Hedef Görünüm Belirleme aşamasında dijital dönüşüm stratejileri ve hedefleri belirlenir.
  • Belirlenen hedef görünümü sağlayan kısa, orta ve uzun vadeli çözümlerin proje ve faaliyetler olarak planlandığı ve programlandığı Yol Haritası geliştirilir. Gerekli durumlarda Teknik Şartname haline getirilir.

• Dijital Dönüşüm Planlama
• Kurumsal Mimari Yönetişimi
• Yazılım Geliştirme Fizibilitesi
• Teknik Şartname Hazırlama
• Mekansal, Tabanlı Karar Destek Sistemi Geliştirme

Dijital Dönüşüm Planlama alanında sunulan hizmetlerdir.