Dijital Kapasite Kazandırma

-A +A

Dijital devlet ekosisteminde sahip olunan bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak ve ihtiyaç duyulan kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla çerçeve model ve standartlarda yer alan iyi pratikler dikkate alınarak referans yöntem ve modelleri geliştirilmekte, rehberleri hazırlanmakta ve rehberliği sunulmaktadır. Kamu kurumlarının dijital olgunluk ve yetkinlikleri değerlendirilmekte ve hedeflenen olgunluk ve kabiliyet seviyelerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla varlık, süreç ve hizmetlerinin planlanması, yönetişim mekanizmalarının planlanması ve uygulamaya alınması sağlanmaktadır.

  • Dijital Kültür
  • Dijital Katılımcılık
  • Dijital Kabiliyet Rehberliği
  • Dijital Olgunluk Değerlendirme
  • Dijital Yetkinlik Değerlendirme
  • Teknoloji İletişimciliği

Dijital Kapasite Kazandırma alanında sunulan hizmetlerdir.