Dijital Politika Geliştirme

-A +A

Bilgi toplumu olma yolunda hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda dijital dönüşüm kapsamlı orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve politikaları, hedef ve öncelikleri ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemleri belirlemek amacıyla Ulusal ve Tematik Strateji Planlama ve Politika Geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Belirlenen strateji ve politikaların gelişim, performans, başarı ve kalitesinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve değişimi Politika ve Strateji Yönetişimi faaliyetleri ile sağlanmaktadır. Dijital devlet ekosisteminde bütüncül olarak uluslararası ve ulusal Politika Araştırmaları, Ölçümlemeleri ve Eğilim ve Problem Analizleri gerçekleştirilmektedir.

• Ulusal ve Tematik Strateji Planlama ve Politika Geliştirme
• Politika ve Strateji Yönetişimi
• Politika Araştırmaları ve Ölçümlemeleri
• Eğilim ve Problem Analizi

Dijital Politika Geliştirme alanında sunulan hizmetlerdir