Dijital Strateji Geliştirme

-A +A

Bilgi toplumu olma yolunda, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda dijital dönüşüm kapsamlı orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve politikaları, hedef ve öncelikleri ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemleri belirlemek amacıyla Ulusal ve Tematik Strateji Planlama ve Politika Geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Belirlenen strateji ve politikaların gelişim, performans, başarı ve kalitesinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve değişimi Strateji ve Politika Yönetişimi faaliyetleri ile sağlanmaktadır. Dijital devlet ekosisteminde bütüncül olarak uluslararası ve ulusal Politika Araştırmaları, Ölçümlemeleri ve Eğilim ve Problem Analizleri gerçekleştirilmektedir.

  • Ulusal ve Tematik Strateji Planlama ve Politika Geliştirme
  • d-Devlet
  • Akıllı Şehirler
  • Strateji Yönetişimi
  • Politika Araştırmaları
  • Strateji İzleme ve Değerlendirme
  • Bilişim Hukuku

Dijital Strateji Geliştirme alanında sunulan hizmetlerdir.