Yazılım Geliştirme

-A +A

Dijital devlet ekosistemine yön veren strateji ve politika belgelerinde yer alan ve ulusal gündemde yer alan anahtar eylemlerin hayata geçirilmesini sağlayan stratejik, kritik ve Ar-Ge içerikli çözümler geliştirmek amacıyla Yüksek Olgunluk Seviyesinde (CMMI Seviye 5) ve Açık Kaynak Kodlu Teknoloji Kullanımı politikası doğrultusunda Yazılım Geliştirme hizmetleri sunulmaktadır.

 • Hedeflenen çözümün tanımı ve önceliklendirilmiş is paketlerine uygun olarak yazılım gereksinimleri oluşturulur.
 • Mimari tasarım, kodlama, kod gözden geçirme ve test faaliyetleri gerçekleştirilir.
 • Geliştirilen yazılımın kullanıcı arayüzleri, insan bilgisayar etkileşimi dikkate alınarak tasarlanır ve kullanıcının kullanım konforu sağlanır.
 • Eğitim materyalleri hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentisi doğrultusunda hazırlanır, kullanıcı eğitimleri uygulamalı olarak verilir ve gerekli kullanıcı desteği sağlanır.

Yol haritasında önerilen proje ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi kapsamında Proje ve Program Yönetimi perspektifi ile çözüm safhalarının geçiş noktalarında tanımlanan kalite güvence faaliyetleri yürütülmektedir.

 • Mikroservis Mimari
 • Bulut Çözüm
 • Çevik Geliştirme ve DevOps
 • Yazılımda Yüksek Olgunluk CI/CD
 • Sunucusuz (Serverless) Mimari
 • Değişen Veri Yakalama (Change Data Capture)
 • Açık Kaynak Kodlu Teknoloji Kullanımı

Yazılım Geliştirme alanında sunulan hizmetlerdir.