Yazılım Geliştirme

-A +A

Dijital devlet ekosistemine yön veren strateji ve politika belgelerinde yer alan ve ulusal gündemde yer alan anahtar eylemlerin hayata geçirilmesini sağlayan stratejik, kritik ve Ar-Ge içerikli çözümler geliştirmek amacıyla Yüksek Olgunluk Seviyesinde (CMMI Seviye 5) ve Açık Kaynak Kodlu Teknoloji Kullanımı politikası doğrultusunda Yazılım Geliştirme hizmetleri sunulmaktadır.

• Hedeflenen çözümün tanımı ve önceliklendirilmiş iş paketlerine uygun olarak yazılım gereksinimleri oluşturulur.
• Mimari tasarım, kodlama, kod gözden geçirme ve test faaliyetleri gerçekleştirilir.
• Geliştirilen yazılımın kullanıcı arayüzleri, insan bilgisayar etkileşimi dikkate alınarak tasarlanır ve kullanıcının kullanım konforu sağlanır.
• Eğitim materyalleri hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentisi doğrultusunda hazırlanır, kullanıcı eğitimleri uygulamalı olarak verilir ve gerekli kullanıcı desteği sağlanır.

Yol haritasında önerilen proje ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi kapsamında Proje ve Program Yönetimi perspektifi ile çözüm safhalarının geçiş noktalarında tanımlanan kalite güvence faaliyetleri yürütülmektedir.

• Yazılım Geliştirme
• Açık Kaynak Kodlu Teknoloji Kullanımı
• Proje ve Program Yönetimi

Yazılım Geliştirme alanında sunulan hizmetlerdir.

PROJELER

Ürün Takip Sistemi (ÜTS)

Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin uçtan uca takibi, denetim hizmetlerinin ve klinik mühendislik süreçlerinin sağlıklı ve etkili şekilde yürütülmesi için altyapı oluşturulması, ulusal ve özgün Ürün Takip ve İzleme Modeli ve bununla uyumlu bilgi sistemi geliştirilmektedir.

 

KAYS-kucuk

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)

Ajans desteklerinin etkili, şeffaf ve güvenilir şekilde yönetilmesi, anlık olarak izlenmesi ve raporlanabilmesi ile karar vericilere yol gösterecek bilgiler sunulmakta; tüm Türkiye çapında oluşturulan ortak Bağımsız Değerlendirici (BD) havuzu ile BD sürecinin daha etkin ve hesap verilebilir olması sağlanmaktadır.

 

Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi (HİDS)

Doğal kaynakların etkin yönetiminde Çölleşme, Erozyon, Sel, Taşkın gibi birbiri ile etkileşimli temaları birlikte değerlendirerek bütüncül politikaların oluşturulabilmesine yönelik altyapı sağlamak amacı ile Coğrafi tabanlı Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi geliştirilmiş, Türkiye’nin Çölleşme Modeli ve Risk Haritası oluşturulmuştur.

 

ButunlesikLogo-133x88

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi

Devlet tarafından verilen tüm sosyal yardım bilgilerinin tek merkezde toplanması, daha adil kaynak dağıtımını sağlayacak bilgi sisteminin geliştirilmesi, sosyal yardım bilgilerinin bütüncül yönetimiyle sosyal yardım kararlarının etkinleştirilmesi sağlanmıştır.

EPDK Bilişim Sistemi Geliştirilmesi (EBİS) Projesi

Enerji Piyasası (Elektrik, Doğalgaz, Petrol ve LPG) verilerinin güvenlik ihtiyaçları da dikkate alınarak merkezi olarak yönetilmesinin sağlanması, piyasalarda yer alan aktörlerin yapmakla yükümlü oldukları bildirimlerin ve piyasalarda faaliyet göstermek üzere yapılan başvuruların elektronik ortamda alınması, istatiksel analiz ve raporlarla karar destek mekanizmalarına girdi sağlanması, iş süreçlerinin e-devlet uygulamalarıyla hızlandırılmıştır.