Kamu İnternet Siteleri Rehberi

-A +A

Kamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS) Projesi, TÜBİTAKBİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ve Kalkınma Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiştir. Proje ile kamu internet sitelerinin kullanılabilirlik ve erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi için rehberlik edilmesi, kullanılabilirlik ve erişilebilirlik hakkında ulusal farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir

KAMİS Projesi’nin tanıtımının yapılması ve proje kapsamında geliştirilen rehbere yönelik paydaşlarla bilgi paylaşımında bulunulması amacıyla kamu ve özel sektör bilgi işlem çalışanlarının ve akademisyenlerin katılımıyla 25 Aralık 2014 Perşembe günü Kamu İnternet Siteleri Kullanılabilirlik Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda, Türkiye’deki kamu internet sitelerinin kullanılabilirliklerinin önemi özellikle vurgulanmış ve kamu internet sitelerinin kullanılabilirliklerinin sertifikalandırma süreçleri detaylı olarak anlatılarak katılımcıların soruları cevaplanmıştır.

Proje kapsamında tüm kamu kurumlarına destek olmak için tasarlanan “KAMİS Bilgilendirme Portali” ise Aralık 2014 tarihinde kullanıma açılmıştır. Proje kapsamında hazırlanan Rehber dokümanın, görsellerin, bilgilendirme dokümanlarının ve tanıtıcı materyallerin yer aldığı ve yürütülen çalışmalar hakkında paydaşların haberdar edildiği KAMİS Bilgilendirme Portalı’na www.kamis.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.