Kalite Yönetim Sistemi

-A +A

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) müşteri ve son kullanıcı memnuniyeti odaklı, kurumsal vizyonunu ve hedeflerini şeffaf bir şekilde sunarak kurumun bu doğrultuda esinlenmesine, motive olmasına ve faaliyet göstermesine yardımcı olan, sürekli iyileştirmeye imkân tanıyan bir yaklaşımı kalıcı bir kurumsal hedef olarak gözeten, yönetilen ve projeye özgü tanımlanan süreçlere göre ilerleyen bir kalite yönetim sistemine sahiptir. YTE süreçleri; ISO 9001:2015, ISO 27001:2017, Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) Uygulamaları ve CMMI Seviye 5 gereklerine uygun olarak geliştirilmiş ve modellenmiştir. YTE bu sistemle, uluslararası standartlarda ve yaklaşımlarda süreç iyileştirmede kullanılan en iyi pratiklerin Kurum içerisinde uygulanmasının ve yaygınlaştırılmasının sağlanmasını ve bu kapsamda edindiği bilgi ve tecrübeyle, dijital devlet ekosisteminde ihtiyaç duyulan olgunluk seviyesinde yazılım geliştirilmesinde etkin rol oynamayı hedeflemektedir.

YTE, 2008’de CMMI Seviye 3 Süreç Olgunluk Seviyesi uygulamalarını, 2014 yılında CMMI Seviye 4 ve 2017 yılında CMMI Seviye 5 Yüksek Olgunluk uygulamalarıyla pekiştirerek kamuda bu kapsamda ilk olmayı korumakta ve bu sektörde belgelenen ilk kamu kurumu olma öncülüğünü devam ettirmektedir.

CMMI Tarihçesi:

2017 Mart - CMMI-DEV Seviye 5 Yüksek Olgunluk Belgelendirmesi: CMMI Enstitüsü Yazılım Mühendisliği için Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli

2014 Ocak - CMMI-DEV Seviye 4 Yüksek Olgunluk Belgelendirmesi: SEI Yazılım Mühendisliği için Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli

2008 Temmuz - CMMI-DEV Seviye 3 Belgelendirmesi: SEI Yazılım Mühendisliği için Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Tarihçesi:

2015 Kasım - ISO 27001:2013: Versiyon yükseltme

2014 Ağustos - ISO 27001:2005: İlk belgelendirme

Enstitümüz BİLGEM'in sahip olduğu ISO 9001:2015, AQAP 2210, AQAP 2110 ve ISO 27001:2017 belgelerine sahiptir. Bu belgelere ulaşmak için, lütfen tıklayınız.