Kalite Yönetim Sistemi

-A +A

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) müşteri ve son kullanıcı memnuniyeti odaklı, kurumsal vizyonunu ve hedeflerini şeffaf bir şekilde sunarak kurumun bu doğrultuda esinlenmesine, motive olmasına ve faaliyet göstermesine yardımcı olan, sürekli iyileştirmeye imkân tanıyan bir yaklaşımı kalıcı bir kurumsal hedef olarak gözeten, veriye dayalı olarak yönetilen ve projeye özgü tanımlanan süreçlere göre ilerleyen bir kalite yönetim sistemine sahiptir.

Etkin organizasyondan öngörebilen organizasyona dönüşüm kapsamında, kritik süreçlere yönelik sürekli iyileştirme faaliyetleri ile kurumsal performansın iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, ,kalite ve süreç performans hedefleri belirlenmiş, süreçlerin ve ürünlerin kalitesinin izlenmesi ve kontrol edilmesi için süreç/ürün ölçümleri tanımlanmış, ölçümler ile kalite ve süreç performans hedefleri ilişkilendirilmiştir.

YTE süreçleri; ISO 9001:2015, ISO 27001:2017 standartları, Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) pratikleri ve CMMI DEV V2.0 Seviye 5 gereklerine uygun olarak geliştirilmiş ve modellenmiştir. YTE Kalite Yönetim Sistemi ile uluslararası standartlarda ve yaklaşımlarda süreç iyileştirmede kullanılan en iyi pratiklerin Kurum içerisinde uygulanmasının ve yaygınlaştırılmasının sağlanmasını ve bu kapsamda edindiği bilgi ve tecrübeyle, dijital devlet ekosisteminde ihtiyaç duyulan olgunluk seviyesinde yazılım geliştirilmesinde etkin rol oynamayı hedeflemektedir.

YTE, 2008 yılında CMMI Seviye 3 Süreç Olgunluk Seviyesi uygulamalarını, 2014 yılında CMMI Seviye 4, 2017 yılında CMMI-DEV V1.3 Seviye 5 ve 2020 yılında CMMI DEV V2.0 Seviye 5 Yüksek Olgunluk uygulamalarıyla pekiştirerek kamuda bu kapsamda ilk olmayı korumakta ve bu sektörde belgelenen ilk kamu kurumu olma öncülüğünü devam ettirmektedir.

CMMI Tarihçesi:
2020 Temmuz – CMMI DEV V2.0 Seviye 5 Yüksek Olgunluk Belgelendirmesi: CMMI Enstitüsü Yazılım Geliştirme için Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli
2017 Mart – CMMI-DEV V1.3 Seviye 5 Yüksek Olgunluk Belgelendirmesi: CMMI Enstitüsü Yazılım Geliştirme için Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli
2014 Ocak – CMMI DEV Seviye 4 Yüksek Olgunluk Belgelendirmesi: SEI Yazılım Geliştirme  için Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli
2008 Temmuz – CMMI DEV Seviye 3 Belgelendirmesi: SEI Yazılım Geliştirme için Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Tarihçesi:
2020 Şubat - ISO 27001:2017: Dış Tetkik
2019 Şubat - ISO 27001:2017: Versiyon yükseltme
2018 Şubat - ISO 27001:2013: Dış Tetkik
2017 Şubat - ISO 27001:2013: Dış Tetkik
2015 Kasım - ISO 27001:2013: Versiyon yükseltme
2014 Ağustos - ISO 27001:2005: İlk belgelendirme

Enstitümüz, BİLGEM'in sahip olduğu ISO 9001:2015, AQAP 2210, AQAP 2110 ve ISO 27001:2017 belgelerine sahiptir. Bu belgelere ulaşmak için, lütfen tıklayınız.