Tarihçe

-A +A
  • 2012 Eylül: TÜBİTAK BİLGEM UEKAE altında faaliyet göstermekte olan Yazılım ve Veri Mühendisliği (G222) Bölümümüz, yine TÜBİTAK-BİLGEM’e bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü olarak yapılanmıştır.
  • 2010 Eylül: TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) ve BTE (Bilişim Teknolojileri Enstitüsü), BİLGEM (Bilişim Ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) çatısı altında birleştirilmiş; G222 Birimi, Yazılım ve Veri Mühendisliği Bölümü adıyla UEKAE organizasyonunda Enstitü Müdür Yardımcılığı seviyesine çıkartılmıştır.
  • 2008 Ocak: G222 Stratejik Hedeflerine Kamu Kurumlarının yazılım projelerine hizmet verme de eklendi.
  • 2005 Haziran: Yapılan organizasyon değişikliği ile Yazılım Geliştirme Bölümü, TÜBİTAK - UEKAE/G222 Birimi adıyla, Elektronik Harp Bölümü ise TÜBİTAK - UEKAE/ILTAREN adıyla yeniden yapılandırıldı.
  • 2004 Eylül: Elektronik Harp Bölümü, Yazılım Geliştirme Bölümünden farklı bir mekana taşındı.
  • 2001 Ocak: Elektronik Harp (EH), TÜBİTAK Bilim Kurulu Kararı ile resmi olarak UEKAE’nın faaliyet alanlarına dahil edildi. Yazılım Geliştirme Bölümü ve Elektronik Harp Bölümü, İLTAREN’in alt bölümleri olarak tanımlandı.
  • 1999 Aralık: İLTAREN Çalışma Grubu, TÜBİTAK Başkanlık Binası’nda 3 Araştırmacı ve 2 Alan Uzmanı ile faaliyetlerine başladı.
  • 1999 Ekim: TÜBİTAK ile Gnkur. MEBS Bşk.lığı arasında imzalanan protokol gereğince, Elektronik Harp (EH) alanında faaliyet gösterecek İLTAREN adlı bir enstitü kurulması yönünde teşkilatlanma görevi TÜBİTAK - UEKAE’ye verildi.

“Veri Mühendisliği” kavramı, mühendislik teknik ve metodolojilerini kullanarak verilerin bilgi sistemlerinde kullanıma hazır hale getirilmesini ve bilgiyi etkin olarak kullanabilecek bilgi sistemleri oluşturulmasına yönelik analiz, tasarım, geliştirme, test ve değerlendirme çalışmalarını ifade eder.