Vizyon ve Hedefler

-A +A

Etkin dijital dönüşüm stratejilerinin uygulamaya alınması amacıyla bilişim ekosisteminin gelişmesine katkı vererek ülkemizi referans noktası haline getiren öncü araştırma enstitüsü olmak vizyonuyla;

  • Ulusal, kurumsal ve tematik dijital dönüşüm ihtiyaçlarını kurumsal mimari perspektifiyle tanımlamayı ve yeni teknoloji ve yenilikçi yaklaşımlarla çözüm planlamayı,
  • Dijital devlet politikalarında yer alan stratejik, kritik ve Ar-Ge içeren yazılım geliştirme projelerini yürütmeyi,
  • Açık kaynak kodlu yazılım geliştirme teknolojilerinin geliştirilmesine ve kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı,
  • Bilişim ekosisteminde ihtiyaç duyulan yeteneklerin geliştirilmesi amacıyla rehber ve referans model geliştirmeyi ve rehberliğini sunmayı,
  • Dijital Devlet uygulamalarıyla oluşan hafızadan akıl oluşturma faaliyetlerini yürüterek bilgi bilimi yöntem ve modellerini geliştirmeyi,

hedeflemektedir.