Vizyon ve Hedefler

-A +A

Etkin dijital dönüşüm stratejilerinin uygulamaya alınması amacıyla bilişim ekosisteminin gelişmesine katkı vererek ülkemizi referans noktası haline getiren öncü araştırma enstitüsü olmak vizyonuyla;

• Ulusal, kurumsal ve tematik dijital dönüşüm ihtiyaçlarını kurumsal mimari perspektifiyle tanımlamayı ve yenilikçi yaklaşımlarla çözüm planlamayı
• Dijital devlet politikalarında yer alan stratejik, kritik ve Ar-Ge içeren yazılım geliştirme projelerini yürütmeyi
• Bilişim ekosisteminde ihtiyaç duyulan kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla rehber ve referans model geliştirmeyi ve rehberliğini sunmayı
• Küresel dijital eğilimleri ve gelişmeleri takip ederek yeni teknoloji alanlarında kapasite geliştirmeyi
• Bilişim ekosisteminin performans ve kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla teknoloji strateji araştırmaları yapmayı

hedeflemektedir.