Devam Eden Projeler

-A +A

Yeni Muhasebe Yazılımı (MGM) Faz-4 Projesi 

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Faz-4 Projesi

Mikroservis Mimarisi Dönüşüm Projesi

BATUTA Uygulaması Bulut Çözüm Projesi

Mikroservis Tabanlı Yazılım Geliştirme Platformu Projesi

Açık Kaynak Teknoloji Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi

Mikroservis İzleme ve Yönetim ve Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım Platformu Projesi

Ortak Platform Projesi

Mali Yönetim Sistemi Projesi (MYS)

Dijital Olgunluk/Yetkinlik Değerlendirme Modeli Rehberlik (DOMR) Yazılım Geliştirme Projesi

KOBİ DOMR Projesi Projesi 

Dijital Olgunluk Değerlendirme Modeli Uygulamaları (DOMR) Projesi

Dijital Yetkinlik Değerlendirme Modeli Uygulamaları Projesi

Yazılım Süreçlerinde Yüksek Olgunluk ve Üretim Hattı Geliştirme Projesi

Dijital Akademi Projesi

Teknoloji Rehberi Hazırlama Projesi

Eğitim ve Rehberlik Hizmeti Projesi

Girişimci Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Projesi 
(Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Danışmanlık Projesi)

DRUPAL Kapasite Kazandırma Projesi

TENMAK Proje Takip Sistemi 

HAVELSAN Yazılım Geliştirmede Yüksek Olgunluk, Yazılım Mimarisi, Açık Kaynak Yazılım Teknolojileri ve Kurumsal Mimari Kapasite Kazandırma Danışmanlık Hizmetleri 

Kamu Taahhüt Süreçlerinin Muhasebe Sistemi