Tamamlanan Projeler

-A +A

Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi (MGM) Projesi

(Faz-1, Faz-2, Faz-3)

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi

(Faz-1, Faz-2, Faz-3)

Tarım Kredi Kooperatifleri Dijital Dönüşüm Planlama (TARIMKREDİ) Projesi

Coğrafi Büyük Veri Portalı (BATUTA) Projesi

PostgreSQL Yönetim Portali (PGMAN) Projesi

Kamu E-Teminat Platformu (e-TEMİNAT) Projesi

Kalkınma Ajansları Yönetimi Sistemi (KAYS) Projesi

Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi (BÜTÜNLEŞİK) Projesi

2015-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Projesi

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi

TUCBS Veri Temaları Paylaşım Standardı Belirleme Projesi

Toprak Organik Karbonu Projesi

Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi

TAKBİS 2020 Teknik İsterlerinin Belirlenmesine Yönelik Danışmanlık Hizmeti (TAKBİS) Projesi

Kamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMU) Projesi

EPDK Bilişim Sistemi Geliştirilmesi Projesi (EBİS)

Çocuk Erken Tanı Uyarı Sistemi (ÇETUS) Projesi

SAY2000i Yazılımının Yenilenmesi ve Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Ön Analiz Projesi

TEİAŞ - CBS Teknik Danışmanlık Hizmetleri

BTK Bilişim Yönetim Sistemi Danışmanlık

Kamu BİT Projeleri Teklif Hazırlama Sürecinin İyileştirilmesi (KABİT) Projesi

KOSGEB e-Devlet Planlama Danışmanlık Hizmeti Projesi

Kamuda İnovatif Yaklaşımlar: Büyük Veri Politikalarının Geliştirilmesi (KAMUV)

Türkiye Çölleşme Modeli Doğrulama Ve Kalibrasyonu Projesi (TÇM-DK)

Merkezi Orta Katman Yönetim Platformu Projesi