Tamamlanan Projeler

-A +A

 

Türkiye Çölleşme Modeli Doğrulama ve Kalibrasyon Çalışması Projesi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM)

 

KAYS-kucuk

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)
(Eski)Kalkınma Bakanlığı (Yeni)T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
Bölgesel Gelişim ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 

Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi (HİDS)
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
ÇEM Genel Müdürlüğü

TEİAŞ Projesi
Türkiye Elektrik İletim A.Ş 

KGM Sistem Odası Modernizasyonu (KGMSOM) Projesi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)

TCDD Sistem Odası Modernizasyonu (TCDDSOM) Projesi
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)

DANIŞTAY Sistem Odası Modernizasyonu (DANIŞTAYSOM) Projesi
T.C. Danıştay Başkanlığı 

 

 YTB Sistem Odası Modernizasyonu (YTBSOM) Projesi
(Eski)T.C. Başbakanlık (Yeni) T.C. Cumhurbaşkanlığı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)

e-KOSGEB Projesi
T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

UDHB e-Devlet Eylem Planı Hazırlanması
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Haberleşme Genel Müdürlüğü

EPDK Bilişim Sistemi Geliştirilmesi (EBİS) Projesi  (Garanti Sürecinde)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

UDHB Sistem Odası Modernizasyonu (UDHBSOM) Projesi 
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

GTB Farkındalık ve Memnuniyet Ölçüm Sistemi Projesi 
T.C. Ticaret Bakanlığı 
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

BTK Bilişim Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

Çocuk Erken Tanı Uyarı Sistemi (ÇETUS)
T.C.Aile ,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Politikalar Bilgi Sistemi Ön Analiz Çalışması
T.C.Aile ,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülü Geliştirilmesi Projesi
T.C.Aile ,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı İle Havza İzleme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

IKIS-kucuk

İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS)
(Eski)Kalkınma Bakanlığı (Yeni)T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
Bölgesel Gelişim ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

ilbank-iller-bankasi-logo

İLCAS (İller Bankası A.Ş Coğrafi Arşiv ve Bilgi Sistemi) Mevcut Durum Analizi ve İhtiyaçların Tespiti
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
İller Bankası

ttlogo

TAKBİS III Teknik Danışmanlık Hizmeti
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

e-donusumlogo

e-Dönüşüm Analiz Çalışması ve Teknik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Devlet Malzeme Ofisi

e-logo_yeni

ERP Sistem Fonksiyonel Değerlendirme  Çalışması
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Devlet Malzeme Ofisi

İl Envanteri Sistemi'nin Geliştirilmesi ve Karar Destek Sistemi
T.C. İçişleri Bakanlığı

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2009 Ulusal Uygulama Raporu Hazırlama Projesi -UALLP
DPT Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı - ULUSAL AJANS

Gençlik Programı 2007-2009 Ulusal Uygulama Raporu Hazırlama Projesi-UAGENÇLİK
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri

Kamu İnternet Siteleri Rehberi Projesi
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Kamu İnternet Siteleri Rehberi Projesi Kamu İnternet Siteleri Rehberi Projesi
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Ön Analiz Projesi

SAY2000İ Yazılımının Yenilenmesi ve Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Danışmanlık Hizmeti
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

          ELEKTRONİK HARP PROJELERİ

 • Dz.K.K.lığı ED Sistemleri EH Veritabanlarının Birleştirilmesi Projesi (MEMDYS) (2006-2010)
  Dz.K.K.lığı ARMERKOM-EH Araştırma Grubu,
  Dz.K.K.lığı - İSTANBUL
  Hv.K.K.lığı AN/ALQ-178(V)3 EH Sistemi Görev Bilgi Dosyası Hazırlama Yazılımı Projesi (F16PFMG) (10/2006-12/2008&04/2009)
  Hv.K.K.lığı EH Destek Merkezi Komutanlığı, ANKARA.
    EH Programlama ve Simulasyon Merkezi Projesi (EHPSM) – BCG ve EDG Yazılım Birimleri (2006-2007)
  Ana Yüklenici: MilSOFT Dz.K.K.lığı ARMERKOM-EH Araştırma Grubu, İSTANBUL Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi (GENESİS İş Paketi 5: EH Sistemi Veritabanı Yazılımı) (2002-2004)
  Ana Yüklenici: TÜBİTAK-MAM
  Dz.K.K.lığı ARMERKOM EH Araştırma Grubu, İSTANBUL EKADAS İş Paketi
  ​Elektronik Kripto Anahtarı Dağıtım Sistemi/Telsiz İletişim Protokol Stack Yazılımı
  Gnkur. MEBS Bşk.lığı Emniyet Şubesi
 •           C4I PROJELERİ

 • MELTEM Projesi – Uçak platformu için STANAG 5066 Tabanlı HF Protokol Stack ve İstemci Yazılımları Entegrasyonu* (2007)
  THALES, FRANCE (HAVELSAN Koordinasyonuyla)
  Projenin devamına yönelik çalışmalar ile bakım ve idamesi başka bir enstitü birimi tarafından devam ettirilmiştir.

  MELTEM Projesi – Yer İstasyonları için STANAG 5066 Tabanlı HF Protokol Stack ve İstemci Yazılımları* (2006)
  HAVELSAN, ANKARA.
  FORGEC FORMUS Ağ Geçit Cihazı’nın içerisinde sunulan haberleşme ve IP istemci yazılımlarıdır.

  NATO STANAG 5066 Uyumlu HF Veri Aktarım Terminali (İş Paketi 1: S5066 Protokol Stack Yazılımı*) (2004-2005)
  Dz.K.K.lığı MEBS Bşk.lığı, ANKARA HF-VHF-UHF/IP FORMUS: Farklı Ortamlarla Uyumlu Muharebe Sistemi içerisinde sunulan haberleşme ve IP istemci yazılımlardır.

 •           FREKANS YÖNETİMİ PROJELERİ

 • Milli Frekans Yönetim Sistemi 2. Safha Yazılımı* (MFYS-2 İş Paketi 2) (2003)
  Gnkur. MEBS Bşk.lığı Frekans Yönetimi Şubesi, ANKARA Projenin devamına yönelik çalışmalar ile bakım ve idamesi başka bir enstitü birimi tarafından MARSSys (Management & Analysis of Radio Spectrum) adıyla devam ettirilmiştir.

  Özel NATO Sürümü: Management and Analysis of Radio Spectrum Milli Frekans Yönetim Sistemi Yazılımı (MFYS) (2002-2003)
  Gnkur. MEBS Bşk.lığı Frekans Yönetimi Şubesi, ANKARA