Rehberler

-A +A

Dijital Kabiliyetler​ Rehberi

Farklı BİT proje çalışma alanları bazında rehberlik sunmak amacıyla hazırlanan rehberlerdir. Yatırım planlanırken dikkate alınması gereken unsurlar ve alternatifleri ile ilgili bilgi ve yönlendirmeleri içeren bu rehberlerle dijital ekosistem paydaşlarının yetkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Rehberler bir BİT projesinin yaşam döngüsü düşünülerek hazırlanmış olup, planlamadan bakıma kadar bütün safhaları kapsamaktadır.

Rehber ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İşletim ve Bakım Rehberi

İşletim ve Bakım Rehberi ile kamu kurumlarına işletim ve bakım alanında yol göstermesi amacıyla işletim ve bakım yetkinliği altında toplanan kabiliyetler bazında tespit edilen seviyelendirilmiş sorular ile kurumların mevcut olgunluğuna yönelik referans, rol, işleyiş, iş akışı ve çıktılar ile ilgili bilgiler sunulması amaçlanmıştır. Böylece, bu kabiliyet için öncelikli yapılması veya kontrol edilmesi gereken noktalar ve bundan sonra uygulanması gereken faaliyetler sıralı bir şekilde verilmektedir. Bu sayede, bir yol haritası da sunulmaktadır. Bu anlamda bu rehber, kurumun olgunluk seviyesi artıkça sürekli kullanılabilecek bir rehber olma özelliği taşımaktadır.

Rehberin hedef kitlesi öncelikli olarak kamu kurumlarında, işletim ve bakım proje ve faaliyetlerini yürütmekle sorumlu birimlerdir. Bu birimler kurumlarda genel olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olmaktadır. Bir diğer Rehber kullanıcısı olan Özel sektör ve STK gibi d-Devlet ekosistemi paydaşları ile Rehberler üzerinden ortak bir dil oluşturulması ve bilgi alışverişi yapılması hedeflenmektedir.

 “İşletim ve Bakım” altında geçen;

  • İşletim”, her türlü uygulama, donanım, ağ, veritabanı, arşiv vb. BT ile ilgili varlığın sağlıklı bir şekilde işletilmesi ve BT hizmetlerini kullanan diğer iş alanlarına ve müşterilere sorunsuz sunum sağlamak amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve destek çalışmalarını kapsamaktadır. Örn: Sunucu yönetimi, ağ yönetimi, veritabanı yönetimi, kimlik yönetimi, arıza yönetimi, uygulama destek.
  • Bakım” ise, BT varlıklarının devamlı olarak sağlıklı ve güvenli çalışmasını garanti etmek üzere düzenli / dönemsel olarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Örn: Veri merkezi bakımı, sistem odası bakımı.

İşletim ve Bakım Rehberi çalışmaları sırasında, uluslararası boyutta hazırlanmış ve bu alanda kabul görmüş çeşitli standartlar ve çerçevelerden faydalanılmıştır.

Rehber ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Kamu İnternet Siteleri (KAMİS) Rehberi

Kamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS), T.C. Kalkınma Bakanlığının desteğiyle TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından hazırlanmıştır. Rehber, kullanılabilirlik (TS EN ISO 9241-151) ve erişilebilirlik (WCAG ve ISO/IEC 40500:2012) ile ilgili uluslararası standartlarda yer alan bilgilerin ve ölçeklerin anlaşılabilirliğini detaylı bilgi ve örneklerle kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Rehber ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Bilişim Teknolojileri Komisyonu tarafından verilen ISO 9241-151 ve ISO/IEC 40500 sertifikalarına yönelik yerine getirilmesi gereken kriterlerin daha anlaşılır hale getirilmesi planlanmaktadır.

Rehberin, kamu internet sitelerinin yanında kamu hizmeti sunan tüm kuruluşların internet sitelerinin standartlara uygun hale getirilmesi için yol gösterici olması beklenmektedir.

Kamu İnternet Siteleri Rehberi; “İnternet Sitelerinin Kullanılabilirliği”, “Genel Özellikler”, “Görsel Tasarım ve Kullanıcı Arayüzü Özellikleri”, “Erişilebilirlik”, “Kamu İnternet Siteleri Mevzuat Bilgileri” ve “Kullanılabilirlik Testleri ve Uygulamaları” olmak üzere 6 temel bölümden oluşmaktadır.

KAMİS ile ilgili güncel bilgiler için tıklayınız.